Trang chủ Blog

Làm chiếc nón kỳ diệu cùng Long Vũ

Chỉ đến trước ngày ghi hình Ban tổ chức mới đưa tôi xem qua bản đăng ký của người chơi và tôi cũng chỉ nắm được những thông tin cơ bản nhất về họ, thế thôi.