Trang chủ Blog

Gieo suy nghĩ gặt hành động Gieo hành động gặt thói quen Gieo thói quen gặt tính cách Gieo tính cách

? Gieo suy nghĩ gặt hành động
? Gieo hành động gặt thói quen
? Gieo thói quen gặt tính cách
? Gieo tính cách gặt số phận
? Cuộc sống đơn giản là quá trình "GIEO-GẶT" và đó chính là LUẬT NHÂN QUẢ!
? Tôi đã bắt đầu gieo nhiều hơn nữa những hạt giống tốt!
? Còn bạn? Bạn sẽ gieo những hạt giống tốt NGAY BÂY GIỜ hay để ngày mai?
17/09/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *