Trang chủ Blog

Một người hỏi Đức Chúa Trời Thưa Đức Chúa Trời đối với Ngài một thế kỷ có nghĩa gì ạ

Một người hỏi Đức Chúa Trời:
- Thưa Đức Chúa Trời, đối với Ngài một thế kỷ có nghĩa gì ạ?
Đức Chúa Trời trả lời:
- Đối với ta một thế kỷ chỉ là một giây thôi!
Người kia hỏi tiếp:
- Thế đối với Ngài một triệu Euro có nghĩa gì ạ?
Đức Chúa Trời trả lời:
- Chỉ bằng một Cent.
Người kia hỏi tiếp:
- Vậy Ngài có thể cho con một Cent không ạ?
Đức Chúa Trời trả lời:
- Tất nhiên rồi, có điều con phải đợi ta một giây nữa mới có!
12/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *