Trang chủ Blog

Nền chính trị cha truyền con nối ở Nhật Bản Một công ty gia đình

Nền chính trị cha truyền con nối ở Nhật Bản: Một công ty gia đình
Nền chính trị gia đình đang trở nên khá phổ biến ở hầu hết các nước được cho là dân chủ, điều này không phải hoàn toàn xấu. Một số học giả cho rằng nền chính trị kiểu như trên có thể tạo ra những mặt tích cực như nâng cao hiệu quả và tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên của cơ quan lập pháp. Tuy nhiên, ngược lại, cũng có những ý kiến đánh giá tiêu cực rằng nền chính trị gia đình có thể làm tham nhũng gia tăng, giảm tính sáng tạo và tạo ra lối mòn trong hoạt động của quốc hội. Nhiều cuộc tranh luận, trong đó có cả cởi mở hoặc bị giới hạn ở một chừng mực nhất định giữa những người ủng hộ và phản đối nền chính trị trên đã diễn ra. Các ý kiến dù là ủng hộ hay phản đối nền chính trị gia đình đều có mặt đúng. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra khi yếu tố gia đình trị bao trùm đối với hệ thống chính trị của một quốc gia?
14/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *