Trang chủ Blog

tôi không có thời gian đổ xăng vì tôi đang bận lái xe

"tôi không có thời gian đổ xăng vì tôi đang bận lái xe"
Trước đây tôi đã từng nghĩ:
"TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ TẬP THỂ DỤC VÌ TÔI CÒN CÓ QUÁ NHIỀU VIỆC KHÁC ĐỂ LÀM"

"TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN VÌ TÔI ĐANG TẬP TRUNG VÀO LÀM VIỆC ĐỂ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP".
Tôi vẫn nghĩ như thế cũng ổn cho đến khi tôi kiệt sức và nhận ra những gì tôi đang làm chả khác gì khi tôi nói:
"TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỔ XĂNG VÌ TÔI ĐANG BẬN LÁI XE".
18/09/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *