Trang chủ Blog

Tuyệt vời cuộc giải cứu HLV cùng đội bóng Lợn Hoang đã thành công

Tuyệt vời, cuộc giải cứu HLV cùng đội bóng Lợn Hoang đã thành công. Chính phủ, lực lượng cứu hộ, nhân dân Thái Lan và bạn bè quốc tế của họ đã thể hiện một tinh thần và năng lực cứu hộ, và cả khả năng đoàn kết tâm linh ở một đẳng cấp cao.
Song sau cùng, tôi vẫn ngậm ngùi và tiếc thương một cựu đặc nhiệm SEAL đã hi sinh trong quá trình giải cứu do hết dưỡng khí trong lúc trở ra cửa hàng khi chuẩn bị cho hành trình giải cứu.
Tôi kính cẩn nghiêng mình trước người anh hùng ấy, thợ lặn Smarn Kunan, 38 tuổi, người tình nguyện tham gia chiến dịch giải cứu!
27/04/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *